سورنا تاک

دانلود ویدیو

مصاحبه اختصاصی سورنا تاک با دکتر اکبر عبدالهی اصل

اتهام عدم شفافیت به مدیر منتقد

در قسمت دهم از سورنا تاک با دکتر اکبر عبدالهی اصل گفتگو کردیم.

دکتر عبدالهی اصل با حضور در حوزه های مختلف قانون گذاری، سیاست گذاری، صنعت و استارتاپ حوزه سلامت از جمله معدود داروسازانی است که تجربه ی زیادی در همه ی این حوزه ها دارد.

 

دکتر عبدالهی یک شخصیت منتقد و غیر محافظه کار در جامعه ی داروسازی شناخته میشود. این را میتوان از تیترهای خبری متفاوت از دکتر عبدالهی فهمید. نشانه ی انتقادات اساسی و بنیادی دکتر عبدالهی گاهی به سمت افراد در پستهایی ست که خود او 15 سال در آنها فعالیت داشته. دکتر عبدالهی دو دوره مدیر کل امور دارو سازمان غذا و دارو بوده و به گفته ی خودش تنها مدیر کلی ست که از بدنه ی سازمان غذا و دارو به این سمت رسیده است.

او همواره انتقاداتی به روندهای پشت پرده حاضر در سازمان غذا و دارو داشته. در مورد این انتقادات از دکتر عبدالهی پرسیدیم.

در قسمت دوم و پنجم از سورنا تاک دکتر دیناروند و دکتر پیرصالحی هم به این موضوع پرداخته اند مبنی بر اینکه تصمیمات و صدور مجوزها در سازمان غذا و دارو قائم به افراد بوده و فضای سیاسی حاکم بر سازمانِ تکنیکال و تخصصیِ غذا و دارو، آن را از هدف اصلی و مورد نظرش دور کرده است.

 

دکتر عبدالهی در سال 90 اولین تجربه ی حرفه ایش را در صنعت با شرکت عبیدی شروع کرد. شرکت عبیدی در آن سال برای خارج شدن از دوران رکود و زیان متحمل تغییرات اساسی از جمله ترکیب سهام داران و مدیران اصلی شد. در این دوران دکتر عبدالهی به عنوان مدیرعامل وارد این شرکت شد و به گفته ی خودش شروع و استارت جهش و تحول شرکت داروسازی عبیدی را زد.

از او در مورد این تجربه و نحوه ی انتخابش به عنوان مدیر عامل عبیدی بدون داشتن سابقه ی فعالیت در صنعت دارو، پرسیدیم.

در بخش اخر به موضوع چالش برانگیزی در مورد دکتر عبدالهی پرداختیم. همواره انتقاداتی از جانب سازمانهای فعال در حوزه ی غیر از سلامت (مثل دیده بان شفافیت) به دکتر عبدالهی مبنی بر تضاد منافع و صدور مجوزهای غیر قانونی وارد شده است. که در این مورد نیز با دکتر عبدالهی صحبت کرده ایم. 

نظرات شما

برای این مصاحبه نظری ثبت نشده است.