دپارتمان تحقیقات بازار سورنا فارمد

نقطه صفر بازاریابی

در محیط‌های پیوسته در حال تغییر بازار با خصوصیاتی همچون هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه، رقابت شدید، افزایش مقررات، افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، فعالان بازار هر روزه باید بررسی‌های دقیقی انجام داده و تصمیم‌های جدی بگیرند. آنها پتانسیل بازار ، تاثیر محدودیت‌های قانون‌های جدید دولت، اثر کاهش قیمت قبلی توسط رقبا، یا میزان رضایتمندی مشتریان (در بازار دارویی: بیماران و تجویزکنندگان) از یک محصول جدید را بایستی ارزیابی نمایند. علاوه بر آموزه‌های قبلی و تجربیات حرفه‌ای ، اطلاعات دقیق و کامل به شما این امکان را می‌دهد تا مشکلات و فرصت‌های احتمالی را شناسایی نمایید، شیوه‌های اجرایی پیشنهاد شده را با رقبا مقایسه کنید و ایده‌های جدید را با توجه به نیازها، خواسته‌ها و نگرش‌های مشتریان بیازمایید. برخی متخصصین حتی ادعا می‌کنند در قرن بیست و یکم صنعت سلامت به طور کاملا یکسان بر شایستگی‌های داخلی، منابع مالی و اطلاعات تکیه خواهد کرد.

فرآیند تحقیق بازار چیست؟

فرایند نظام‌مند و هدفمند کسب اطلاعات مورد‌نیاز برای اتخاذ تصمیمات بازاریابی و عملیاتی که مصرف کننده، مشتری و عموم جامعه را از طریق اطلاعات با واحد ارزیابی پیوند میدهد.

چرا تحقیقات بازاریابی در ابتدا بایستی انجام شود؟

 • تا نیازهای برآورده نشده را شناسایی کنیم.
 • سهم بازار و فروش تمام گروه های محصول را بشناسیم.
 • قیمت‌گذاری مناسب را ارزیابی نماییم.
 • روندهای تقاضا در فصول مختلف را بشناسیم.
 • از‌ شکست ها و بحران ها جلوگیری کنیم.
 • اهداف کلیدی را شناسایی کنیم.
 • تصویر عمومی شرکت را ارزیابی کنیم.
 • علت موفقیت ورود محصول قبلی به بازار را ارزیابی کنیم.
 • تبلیغات و برنامه های ترویجی موفق را پیشنهاد نماییم .

فرآیند تحقیقات بازار

 1. تعریف مسئله
 2. طراحی طرح تحقیق
 3. انتخاب نمونه بهینه و اندازه آن
 4. جمع آوری داده ها
 5. تحلیل داده های گرد‌آوری شده
 6. ارزیابی مدل و تصمیم‌گیری در رابطه با استراتژی بهینه بازاریابی

خدمات ما

انجام پروژه های تحقیقات بازار‌ سلامت به ویژه محصولات دارویی، مکمل و آرایشی بهداشتی مشتمل بر:

صنعت

 • استراتژی کسب و کار
 • مدیریت بیماری
 • روند های آینده
 • سرمایه‌گذاری در R&D
 • مراحل چرخه عمر محصول
 • ویژگی های بازار
 • پتانسیل و اندازه بازار
 • بخش بندی بازار
 • معرفی محصولات جدید
 • محیط قیمت‌گذاری
 • تحلیل حوزه درمانی
 • تمامی خدمات حوزه تحلیل پزشکان
 • مدیریت چرخه عمر محصول و پرتفوی

پزشکان

 • آگاهی از نام تجاری
 • ترسیم نام تجاری
 • تصویر ذهنی برند و شرکت
 • Compliance testing
 • درجه‌بندی مزایای دارو
 • تحلیل نیازها
 • ارزیابی محصول جدید
 • پیش‌بینی محصول جدید
 • قیمت محصول جدید
 • فرصت تجویز کردن
 • عادات تجویز کردن
 • کشش‌پذیری قیمت
 • طراحی و بسته‌بندی محصول
 • جایگاه‌یابی محصول
 • بخش‌بندی و تصویرسازی محصول
 • تعیین جامعه آماری و تحلیل داده‌ها
 • چرخه عمر محصول

بیمار

 • آگاهی از درمان جایگزین (نام تجاری، ژنریک، داروهای OTC، غیر دارویی)
 • آگاهی از نام تجاری
 • آزمایش نام تجاری
 • تصویر ذهنی شرکت و برند
 • نگرش مصرف‌کننده
 • جمع‌بندی مزایای دارو
 • تحلیل نیازها
 • ارزیابی محصول جدید
 • پیش‌بینی محصول
 • قیمت‌گذاری محصول جدید
 • کشش‌پذیری قیمت
 • طراحی و بسته‌بندی محصول
 • تاریخچه تجویز (طول مدت زمان پیش از تغییر دارو، پذیرش، شیوه پرداخت، تخصص پزشک)
 • تصویر محصول (اثرات جانبی، رضایت، کیفیت زندگی)
 • جایگاه‌یابی محصول
 • بخش‌بندی محصول
 • تغییر محصول (از یک نام تجاری به نام تجاری/ ژنریک دیگر)
 • تحلیل موقعیت و بررسی سلیقه ها

داروخانه ها

 • بررسی نگرش‌ها
 • محصولات رقابتی
 • تولیدکنندگان ژنریک و نام تجاری
 • مورد عرضه
 • شبکه توزیع رقبا
 • پیش‌بینی بازار
 • شیوع بیماری‌ها
 • موجودی داروخانه
 • فهرست قیمت‌ها
 • کشش‌پذیری قیمت
 • برنامه دوز مصرفی دارو
 • آزمایش نام تجاری
 • طراحی و بسته‌بندی محصول
 • جایگاه‌یابی محصول

رقبا

 • شایستگی‌های کلیدی
 • استراتژی‌های بازاریابی
 • استراتژی‌های توزیع
 • استراتژی قیمت‌گذاری
 • عملکرد فروش
 • SWOT

چرا بیشتر مشتریان ما پروژه‌های تحقیق بازار انجام می دهند؟

 1. اطلاعات حاصل از تحقیق بازار به شدت از اتلاف هزینه‌های بازاریابی جلوگیری می کند
 2. با رصد و تحلیل رقبای مشتریان درصد خطای تیم بازاریابی به طور قابل توجهی کاهش می یابد
 3. تحلیل داده‌های حاصل از تحقیقات بازار ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند.