سورنا چریتی

سورنا چریتی چرا تاسیس شد؟

راستش ما نمی‌خواستیم خیریه بزنیم اما «مجبور شدیم» چرا؟

چون وقتی آدم‌هایی مثل ما که دستشان به دهنشان می‌رسد حواسشان به بقیه باشد، فقر انقدر پررنگ در جامعه حضور فعال نخواهد داشت. فقر انواع مختلفی دارد که فقط یک نوع آن فقر مالی‌ست. فقر اجتماعی، فقر اطلاعات، سلامت، حال خوب، فقر مالی بخش خیلی خیلی کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد. ما در سورنا چریتی دور هم جمع شده‌ایم که تا آنجایی که می‌توان فقر را ریشه کن کنیم و قطعا در این راه از هرکسی که به ما کمک کند استقبال می‌کنیم.

زمینه فعالیت

خیریه سلامت

خیریه کسب‌وکار

خیریه اجتماعی

خدمات سورنا چریتی

چرا تحقیقات بازاریابی در ابتدا بایستی انجام شود؟

  • مشاوره و تسهیلات رایگان به کسب‌وکارهای واجد شرایط در سورنا ونچر
  • انجام ماراتون‌های مسئولیت اجتماعی
  • دانش افزایی در حوزه سلامت و مشاوره رایگان سلامت در سورنا فارمد
  • بورس افراد واجد شرایط در سورنا آکادمی
  • حضور رایگان در دوره های سورنا آکادمی .
  • صرف بخشی از درآمد تمامی بخشهای سورنا فارمد برای امور خیریه
  • جذب سرمایه برای انجام امور خیریه

راه‌های ارتباطی: